CÔNG CỤ TÍNH TOÁN VAY NGÂN HÀNG

Thông tin hợp đồng

Giá trị hợp đồng chưa VAT VNĐ
Chiết khấu %
Số ngày đóng theo đợt Ngày
% đóng mỗi đợt %
Số đợt đóng
% vay ngân hàng %
Tính từ thời điểm

Thông tin lãi suất ngân hàng

Số tiền cần vay VNĐ
Thời gian vay tháng
Lãi suất % năm
biên độ lãi suất % (Hệ thống sẽ tính biên độ lãi suất kể từ tháng 13 trở đi)
Ngày giải ngân

Thông tin thu nhập

Tổng thu nhập mỗi tháng VNĐ
Chi tiêu hằng tháng VNĐ
Chi phí phát sinh % (Đám cưới, sinh nhật .... hằng tháng. Tính bằng % dựa vào chi tiêu hằng ngày)
Tình trạng hôn nhân