Đăng quảng cáo
Đăng quảng cáo

Cần thuê nhà xưởng tại Phường Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương 0933 018 467(26)

Người đăng mạnh dũng - TP. HCM - 27-10-2017 06:51:47 - Ghé thăm 253 lượt - Để lại 0 lời nhắn

Cần thuê nhà xưởng tại huyện Tân Uyên, Bình Dương 0933 018 467(1)
Mới – đẹp – giá rẻ - đường rộng – cần thuê nhà xưởng nhanh chóng!
Phù hợp với mọi ngành nghề sản xuất kinh doanh
Đủ loại diện tích: từ 1000 m2 – 20 000 m2
1000 m2, 2000m2, 3000m2, 4000m2, 5000m2, 6000m2, 7000m2, 8000m2, 9000m2, 10 000m2, 11 000m2, 12 000 m2, 13 000m2, 14 000m2, 15 000m2, 16 000m2, 17 000m2, 18 000m2, 19 000m2, 20 000m2
Cần thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Bình Dương 0933 018 467(2)
Mới – đẹp – giá rẻ - đường rộng – cần thuê nhà xưởng nhanh chóng!
Phù hợp với mọi ngành nghề sản xuất kinh doanh
Cần thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên Mở Rộng, Bình Dương 0933 018 467(3)
Mới – đẹp – giá rẻ - đường rộng – cần thuê nhà xưởng nhanh chóng!
Phù hợp với mọi ngành nghề sản xuất kinh doanh
Cần thuê nhà xưởng tại cụm công nghiệp uyên hưng, Bình Dương 0933 018 467(4)
Mới – đẹp – giá rẻ - đường rộng – cần thuê nhà xưởng nhanh chóng!
Phù hợp với mọi ngành nghề sản xuất kinh doanh
Cần thuê nhà xưởng tại Phường Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương 0933 018 467(5)
Mới – đẹp – giá rẻ - đường rộng – cần thuê nhà xưởng nhanh chóng!
Phù hợp với mọi ngành nghề sản xuất kinh doanh
Cần thuê nhà xưởng tại Phường Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương 0933 018 467(6)
Mới – đẹp – giá rẻ - đường rộng – cần thuê nhà xưởng nhanh chóng!
Phù hợp với mọi ngành nghề sản xuất kinh doanh
Cần thuê nhà xưởng tại Phường Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương 0933 018 467(7)
Mới – đẹp – giá rẻ - đường rộng – cần thuê nhà xưởng nhanh chóng!
Phù hợp với mọi ngành nghề sản xuất kinh doanh
Cần thuê nhà xưởng tại Phường Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương 0933 018 467(8)
Mới – đẹp – giá rẻ - đường rộng – cần thuê nhà xưởng nhanh chóng!
Phù hợp với mọi ngành nghề sản xuất kinh doanh
Cần thuê nhà xưởng tại Phường Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương 0933 018 467(9)
Mới – đẹp – giá rẻ - đường rộng – cần thuê nhà xưởng nhanh chóng!
Phù hợp với mọi ngành nghề sản xuất kinh doanh
Cần thuê nhà xưởng tại Phường Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương 0933 018 467(10)
Mới – đẹp – giá rẻ - đường rộng – cần thuê nhà xưởng nhanh chóng!
Phù hợp với mọi ngành nghề sản xuất kinh doanh
Cần thuê nhà xưởng tại xã Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương 0933 018 467(11)
Mới – đẹp – giá rẻ - đường rộng – cần thuê nhà xưởng nhanh chóng!
Phù hợp với mọi ngành nghề sản xuất kinh doanh
Cần thuê nhà xưởng tại xã Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương 0933 018 467(12)
Mới – đẹp – giá rẻ - đường rộng – cần thuê nhà xưởng nhanh chóng!
Phù hợp với mọi ngành nghề sản xuất kinh doanh
Cần thuê nhà xưởng tại xã Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương 0933 018 467(13)
Mới – đẹp – giá rẻ - đường rộng – cần thuê nhà xưởng nhanh chóng!
Phù hợp với mọi ngành nghề sản xuất kinh doanh
Cần thuê nhà xưởng tại xã Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương 0933 018 467(14)
Mới – đẹp – giá rẻ - đường rộng – cần thuê nhà xưởng nhanh chóng!
Phù hợp với mọi ngành nghề sản xuất kinh doanh
Cần thuê nhà xưởng tại huyện Thuận An, Bình Dương 0933 018 467(15)
Mới – đẹp – giá rẻ - đường rộng – cần thuê nhà xưởng nhanh chóng!
Phù hợp với mọi ngành nghề sản xuất kinh doanh
Đủ loại diện tích: từ 1000 m2 – 20 000 m2
1000 m2, 2000m2, 3000m2, 4000m2, 5000m2, 6000m2, 7000m2, 8000m2, 9000m2, 10 000m2, 11 000m2, 12 000 m2, 13 000m2, 14 000m2, 15 000m2, 16 000m2, 17 000m2, 18 000m2, 19 000m2, 20 000m2
Cần thuê nhà xưởng tại Phường An Phú, Thuận An, Bình Dương 0933 018 467(16)
Mới – đẹp – giá rẻ - đường rộng – cần thuê nhà xưởng nhanh chóng!
Phù hợp với mọi ngành nghề sản xuất kinh doanh
Cần thuê nhà xưởng tại Phường Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương 0933 018 467(17)
Mới – đẹp – giá rẻ - đường rộng – cần thuê nhà xưởng nhanh chóng!
Phù hợp với mọi ngành nghề sản xuất kinh doanh
Cần thuê nhà xưởng tại Phường Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương 0933 018 467(18)
Mới – đẹp – giá rẻ - đường rộng – cần thuê nhà xưởng nhanh chóng!
Phù hợp với mọi ngành nghề sản xuất kinh doanh
Cần thuê nhà xưởng tại thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương 0933 018 467(19)
Mới – đẹp – giá rẻ - đường rộng – cần thuê nhà xưởng nhanh chóng!
Phù hợp với mọi ngành nghề sản xuất kinh doanh
Đủ loại diện tích: từ 1000 m2 – 20 000 m2
1000 m2, 2000m2, 3000m2, 4000m2, 5000m2, 6000m2, 7000m2, 8000m2, 9000m2, 10 000m2, 11 000m2, 12 000 m2, 13 000m2, 14 000m2, 15 000m2, 16 000m2, 17 000m2, 18 000m2, 19 000m2, 20 000m2
Cần thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Sóng Thần 3, phú tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương 0933 018 467(20)
Mới – đẹp – giá rẻ - đường rộng – cần thuê nhà xưởng nhanh chóng!
Phù hợp với mọi ngành nghề sản xuất kinh doanh
Cần thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Đại Đăng, phú tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương 0933 018 467(21)
Mới – đẹp – giá rẻ - đường rộng – cần thuê nhà xưởng nhanh chóng!
Phù hợp với mọi ngành nghề sản xuất kinh doanh
Cần thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Kim Huy, phú tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương 0933 018 467(22)
Mới – đẹp – giá rẻ - đường rộng – cần thuê nhà xưởng nhanh chóng!
Phù hợp với mọi ngành nghề sản xuất kinh doanh
Cần thuê nhà xưởng tại Phường Chánh Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương 0933 018 467(23)
Mới – đẹp – giá rẻ - đường rộng – cần thuê nhà xưởng nhanh chóng!
Phù hợp với mọi ngành nghề sản xuất kinh doanh
Cần thuê nhà xưởng tại Phường Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương 0933 018 467(24)
Mới – đẹp – giá rẻ - đường rộng – cần thuê nhà xưởng nhanh chóng!
Phù hợp với mọi ngành nghề sản xuất kinh doanh
Cần thuê nhà xưởng tại Phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương 0933 018 467(25)
Mới – đẹp – giá rẻ - đường rộng – cần thuê nhà xưởng nhanh chóng!
Phù hợp với mọi ngành nghề sản xuất kinh doanh
Cần thuê nhà xưởng tại Phường Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương 0933 018 467(26)
Mới – đẹp – giá rẻ - đường rộng – cần thuê nhà xưởng nhanh chóng!
Phù hợp với mọi ngành nghề sản xuất kinh doanh
Cần thuê nhà xưởng tại Phường Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương 0933 018 467(27)
Mới – đẹp – giá rẻ - đường rộng – cần thuê nhà xưởng nhanh chóng!
Phù hợp với mọi ngành nghề sản xuất kinh doanh
Cần thuê nhà xưởng tại Phường Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương 0933 018 467(28)
Mới – đẹp – giá rẻ - đường rộng – cần thuê nhà xưởng nhanh chóng!
Phù hợp với mọi ngành nghề sản xuất kinh doanh

cần thuê xưởng tại Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009
Mới – đẹp – giá rẻ - đường rộng - thuê nhanh chóng!
Phù hợp với mọi ngành nghề sản xuất kinh doanh
cần thuê xưởng tại huyện Tân Uyên, Bình Dương 0933 018 467
Mới – đẹp – giá rẻ - đường rộng - thuê nhanh chóng!
Phù hợp với mọi ngành nghề sản xuất kinh doanh
Cần thuê kho xưởng 0933 018 467 – 0978 787 009
Cần thuê xưởng 0933 018 467 – 0978 787 009
Cần mua nhà xưởng 0933 018 467 – 0978 787 009
Cần mua nhà xưởng tại Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009
Cần mua nhà xưởng tại huyện Tân Uyên, Bình Dương 0933 018 467
Cần mua kho xưởng 0933 018 467 – 0978 787 009
cần mua kho xưởng tại Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009
cần mua kho xưởng tại huyện Tân Uyên, tại Bình Dương 0933 018 467
Cần thuê đất mẫu 0933 018 467 – 0978 787 009
Cần thuê đất mẫu tại bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009
Cần thuê đất mẫu tại huyện Tân Uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009
Cần mua đất mẫu 0933 018 467 – 0978 787 009
Cần mua đất mẫu tại bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009
Cần mua đất mẫu tại Tân Uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009
cần thuê nhà xưởng để sản xuất gỗ khu vực bình dương 0933 018 467
Cần thuê nhà xưởng để sản xuất chế biến gỗ khu vực bình dương 0933 018 467
Cần thuê nhà xưởng để làm may mặc khu vực bình dương 0933 018 467
Cần thuê nhà xưởng để làm giày da khu vực bình dương 0933 018 467
Cần thuê nhà xưởng để làm sắt thép khu vực bình dương 0933 018 467
Cần thuê nhà xưởng để sản xuất, gia công cơ khí khu vực bình dương 0933 018 467
Cần thuê nhà xưởng, kho bãi tại bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009
Liên Hệ : Mạnh Dũng: 0933 018 467 – 0978 787 009
Cần thuê đất mẫu, diện tích lớn tại bình dương
Cần thuê đất mẫu, diện tích lớn tại Tân Uyên, bình dương
Cần thuê đất mẫu, diện tích lớn tại Bến Cát, bình dương
Liên Hệ : Mạnh Dũng: 0933 018 467 – 0978 787 009
Trân trọng cảm ơn quý khách đã xem tin!
Chúc quý khách an lành và hạnh phúc!

 

 

Xin vui lòng đăng nhập để gửi bình luận
Đăng quảng cáo