Thông tin

IVN.VN

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin sàn giao dịch thương mại điện tử ivn.vn

Đối với thành viên

Thành viên không được tiết lộ bất cứ các thông tin cá nhân cho bên thứ ba bao gồm: email, tài khoản và mật khẩu đăng nhập vào sàn giao dịch thương mại điện tử ivn.vn.

Trong quá trình sử dụng nếu chúng tôi phát hiện thành viên hoặc bên thứ 3 sử dụng tài khoản của thành viên với mực đích gây hại cho hệ thống thì thành viên và các bên liên quan sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật

Bảo mật thông tin thành viên

Tất cả các thông tin của thành viên chỉ được sử dụng trên website của sàn giao dịch thương mại điện tử ivn.vn nhằm mục đích quảng bá thông tin của thành viên tới khách hàng. Sàn giao dịch thương mại điện tử ivn.vn tuyệt đối không cung cấp các thông tin cho bên thứ 3

Các thông tin cá nhân của thành viên chỉ được duy nhất thành viên đó được cập nhật ngoại trừ các trường hợp đặc biệt liên quan tới yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền thì bộ phận quản lý sàn giao dịch thương mại điện tử ivn.vn sẽ tác động tới thông tin của thành viên